İŞKUR Akademik Çalışma Programı ile Akademik Çalışmalara Maddi Destek

İŞKUR Çalışmanı Destekliyor!

İŞKUR Akademik Çalışma Programı kapsamında İŞKUR’un vermiş olduğu destekten faydalanabilmek İçin çalışma hayatı ve istihdam alanında hazırlayacağınız akademik çalışma ile 15 Mart 2021 – 14 Nisan 2021 tarihleri arasında online ortamda başvuruda bulunabilirsiniz.

Çalışma Hayatında Bir Farkındalık Oluştur!

İŞKUR; işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesine katkı sağlamak, ulusal bazda bilimsel kaynak oluşturacak akademik yayınların sayısını artırmak ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanarak ülke menfaatlerine yönelik politikaların oluşturulmasını sağlamak amacıyla lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hazırlanacak akademik çalışmaları destekliyor.

İŞKUR Akademik Çalışmanınızda Yanınızda!

İŞKUR Akademik Çalışma Programı kapsamında her bir başarılı çalışma için lisans öğrencilerine 2.500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 5.000 TL ve doktora öğrencilerine 7.500 TL tutarında destek sağlıyoruz. Başarılı adaylara verilecek destekler karşılıksız olacak ve destek sahiplerine herhangi bir sorumluluk yüklemeyecektir.

Program Hakkında

İŞKUR Akademik Çalışma Programı; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hazırlanacak olan akademik çalışmaları teşvik etmek, çalışma hayatı ve istihdam alanına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen bir programdır.

Program ile; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini araştırma yapmaya teşvik etmek, öğrencileri destekleyerek işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesine katkı sağlamak, başarılı ülke uygulamalarının incelenerek ulusal bazda bilimsel kaynak oluşturacak akademik yayınların sayısını artırmak ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanarak ülke menfaatlerine yönelik politikaların oluşturulmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Değerlendirme

Akademik Çalışma Programına başvuran lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yapmış olduğu çalışmaların değerlendirilmesinde; adayların genel akademik not ortalaması, hazırlanan akademik çalışma ve yabancı dil puanı dikkate alınacaktır.

Yapılan başvuruların incelenmesi sonucu olumlu olarak değerlendirilen çalışmaların başarı puanı;

Genel akademik not ortalamasının %60’ı

Akademik çalışma için verilecek puanın %30’u

Yabancı dil sınav puanının %10’u esas alınarak hesaplanacaktır.

Akademik çalışma için verilecek puan, aday tarafından yapılacak akademik çalışmanın ve çalışmaya dair sunumun değerlendirilmesi sonucu belirlenecektir. Hesaplanacak başarı puanı üzerinden yapılacak sıralamaya göre kazanan adaylar belirlenecektir.

Aynı başarı puanına sahip adaylardan lisans/yüksek lisans/doktora öğrenimi sırasında program kapsamında akademik çalışma alanlarında ders almış olanlara öncelik verilecektir.

Bu kapsamda, daha fazla ders almış aday, daha başarılı kabul edilecektir. Eğer adaylar ilgili alanda ders almamışlarsa sırasıyla; genel akademik not ortalamasına, başvuru sırasında hazırlanan akademik çalışma puanına ve yabancı dil bilgisine bakılacaktır.

İŞKUR Akademik Çalışma Programı Nedir?

İŞKUR Akademik Çalışma Programı; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hazırlanacak olan akademik çalışmaları teşvik etmek, çalışma hayatı ve istihdam alanına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen bir programdır.

Program ile; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini araştırma yapmaya teşvik etmek, öğrencileri destekleyerek işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesine katkı sağlamak, başarılı ülke uygulamalarının incelenerek ulusal bazda bilimsel kaynak oluşturacak akademik yayınların sayısını artırmak ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanarak ülke menfaatlerine yönelik politikaların oluşturulmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, herhangi bir bölüm sıralaması olmaksızın Akademik Çalışma Programına başvurabileceklerdir.

İŞKUR Akademik Çalışma Programı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvurular 15 Mart 2021 – 14 Nisan 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecektir.

Lisans Öğrencileri için Başvuru Kriterleri Nelerdir?

Yüksek Lisans Öğrencileri için Başvuru Kriterleri Nelerdir?

Doktora Öğrencileri için Başvuru Kriterleri Nelerdir?

İŞKUR Akademik Çalışma Programı Akademik Çalışma Alanları Nelerdir?

Destek Miktarı Ne Kadar?

AKADEMİK ÇALIŞMA PROGRAMI YAZIM KILAVUZU

Tablo 1: Eğitim Seviyesine Göre İşgücüne Katılım Oranı).

Elektronik ortamdan yapılan atıflar:

a) Alıntı bir yazarın eserinden yapılmış ise, metin içindeki atıflar yazılı
kaynaklardaki yöntemle yapılmalı; kaynakçada ise, yazar/yazarların soyadı, adı, yayın ya da gözden geçirilme tarihi, belgenin tam adı, parantez içinde eksiksiz http ya da ftp adresi ile belgeye ulaşma tarihi, aşağıdaki örneğine uygun olarak verilmelidir.

b) Alıntı doğrudan bir siteden yapılmışsa, metin içindeki atıflarda web sitesinin genel adresi ve siteye ulaşma yılı parantez içinde verilmelidir. Kaynakçada ise alt adresleri de kapsayan web adresi, siteye ulaşma tarihi (gün, ay ve yıl) ile birlikte ayraç içinde verilmelidir.

İletişim:
[email protected]
0312 216 39 55

Kaynak

- Erzurum Haber, Yaşam bölümünde yayınlandı
https://www.erzurumhaber.com.tr/haber/7944064/iskur-akademik-calisma-programi-ile-akademik-calismalara-maddi-destek