Jandarma Uzman Erbaş Alım İlanı Yayımlandı!

Jandarma Genel Komutanlığı, Uzman Erbaş'ın 2022 yılı için alımına ilişkin duyuru yayınladı. Jandarma, Havacılık, Muharebe Lojistiği ve Bando sınıfından 5000 uzman astsubay alımı yapılacak.

Büyütmek için resme tıklayın

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki açığı kapatmak için Askeri Personel Alımı yapılacak.

Buna göre 2022 yılında Uzman Erbaş alımı yapacağını açıkladı. Lojistik ve Band sınıfı 5000 Uzman Erbaş alımı yapılacak olup, kontenjan dağılımı ve başvuru koşulları rehber ile anlatılmıştır.

2022 LOJİSTİK VE BANDO KONTENJAN DAĞILIMI!

Jandarma Genel Komutanlığı'nda 3.901 jandarma, 804 lojistik alt şube (profesyonel), 250 muharebe, 12 at bekçisi, 23 kayık dümencisi ve 10 havacılık olmak üzere toplam 5.000 sözleşmeli uzman (erkek) görevlendirildi. ) temin edilmiş olacak.

Toplam arz miktarının (100 kontenjan) %2'si belirtilen şekilde şehit veya görev özürlü eş ve çocuklarına tahsis edilecektir. Adaylar, başvuru sırasında "Diğer Bilgiler / Belgelerim" bölümüne onaylı "Şehit Veteran Yakınlık Belgesi"ni (taranmış veya resimli olarak) yükleyecek ve sınava gelirken belgenin aslını yanlarında getireceklerdir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve erkek olmak,
 • Adayların mezuniyet şartı ile ilgili olarak; Jandarma branşından başvuru yapacak adayların en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti şartı aranmakta olup, jandarma branşına tüm lise, önlisans ve lisans bölümleri başvurabilmektedir. Diğer branşlar için ise Tablo-7'de belirtilen eğitim düzeyinden mezun olmak şartıyla belirtilen bölümler ve belirtilen nitelikler aranacaktır. Mesleki (lojistik) branşlara ilköğretim (ortaokul) mezunu olarak başvuracak adaylardan Tablo-7'de belirtilen niteliklere ve gerekli belgelere sahip olmaları istenecektir.
 • Düzeltilmemiş nüfus siciline göre başvurulan yılın Ocak (01 Ocak 2021) ilk günü itibarıyla yirmi (20) yaşını doldurmuş olmak ve yirmi yedi (27) yaşını doldurmamış olmak 01 Ocak 2002 (dahil) - 01 Ocak 1994 (dahil) doğumlu]
 • Askerlik yapma zorunluluğu yoktur. Ancak askerliğini yaparken başvuranların (yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli astsubay ve er olarak başvuranlar dahil) Tablo- daki yeterlilik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri puan almaları gerekmektedir. 
 • Askerlik hizmetini yerine getirirken "Askerliğe uygun değil" raporu aldıktan sonra terhis olmama.
 • Askerliğini tamamlamış adaylar için başvuru tarihinin son günü (10 Ekim 2021), terhislerinin (10 Ekim 2016 ve sonrasında terhis olmak üzere) üzerinden en fazla beş yıl geçmemiş,
 • Adayların yirmi yedi (27) yaşını doldurmamış ve terhislerinin üzerinden beş (5) yılı geçmemiş olmaları gerekmektedir.
 • Sözleşmeli astsubay ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış olmak, başvurunun yapıldığı yılın Ocak (01 Ocak 2021) birinci günü itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını doldurmamış olmak aşağıdaki sözleşme dönemlerine göre ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, (01 Ocak 2002) (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri ​​arasında doğanlar ile “Uzman Özel Memur
 • Olur” tarafından belirlenen yeterlilik belgesini almış olanlar üç ardışık disiplin şefi,
 • Halen sözleşmeli astsubay ve er olarak görev yapanların, başvurunun ilk günü olan 01 Ekim 2021 tarihi itibarıyla üç (3) yılı doldurmuş ve bir sonraki dönem için sözleşme imzalamış olmaları gerekmektedir. Adaylar yanlarında ilk sözleşme tarihini, sözleşme bitiş tarihini ve yeni sözleşme tarihini gösteren bir belge getireceklerdir.

Sözleşmeli çavuş ve erlerden uzman çavuşlara devredilenlerin sözleşmeleri kendiliğinden sona erer. Uzman astsubay olarak atananlar, atandıkları eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.

Üç (3) yılı doldurmuş ancak bir sonraki dönem için sözleşmesini yenilememiş olanların başvuruları, diğer adaylarla aynı koşullarda (27 yaş ve diğer koşullar) kabul edilecektir.

Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Söz.Erb.ve Er Yönetmeliği 28/1A değişiklik) (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)

 • Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak (Yönetmeliğin 23’üncü maddesi kapsamında ve Ek-d çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde (komando sağlık yeteneklerini karşılayan) “UZMAN ERBAŞ OLUR” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak (Ek:Resmi Gazete-15/4/2020-31100-Cumhurbaşkanlığı Kararı-2413/4 ve 5’inci maddeler, (Uzman erbaş olamaz/Komando olamaz kararlı sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.)
 •  En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-2’de boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak, (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)
  Sağlık yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere; herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)
 •  J.Gn.K.lığı, Sahil Güvenlik K.lığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde, subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak görevli iken istihdam edilmemiş olmak, (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)
 •  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.),
 •  Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı
 • Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan otuz (30) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,
 • Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,
 • Jandarma Genel Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimseyenler, uzman erbaş olarak istihdam edilmezler.
 • Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden itibaren etek ile görünen vücudun herhangi bir yerinde dövme bulunmamak, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak)
 • Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,
 • Tablo-7 ve 8’de kontenjanları ve bölümleri belirtilen branşlara ilişkin olarak karşılarında belirtilen niteliklerden en az birine sahip olmak

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ''Personel/öğrenci alımları ve başvuruları'' bölümünden 01-10 Ekim 2021 (saat 23.59'a kadar) "arada başvurun doldurmana geçiş yapmasına kadar" .

İlköğretim (ortaokul) programı, ön lisans, lise (ortaokul) ve ilköğretim (ortaokul) programı, ilköğretim (ortaokul) programı için ilk gelenlerden 7'deki lisans, önöğretim programlarına, Tablo-8'deki başvurulara ve seçme sınavlarına adaylarına başvurulmaya adaylarına göre seçilen 10 (açık) adaya başvurulacaktır.

Başvuru kılavuzu için TIKLAYINIZ 

Daha fazla ilan için TIKLAYINIZ 

10 Eki 2021 - 08:44 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Erzurum Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Erzurum Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Erzurum Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Erzurum Haber değil haberi geçen ajanstır.
Anket Korona aşısı sizce zorunlu olmalı mı?