KPSS'siz 50 sözleşmeli memur alımı yapılacak! Enerji Bakanlığı MAPEG 2 farklı kadro için şartların belli olduğunu açıkladı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruda, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) bünyesindeki eksikliğin giderilmesi için 2 farklı alanda 50 sözleşmeli personel alımı yapılacağı belirtildi. Başvurularda KPSS şartı aranmadığı belirtilirken, yaş ve tecrübe şartı aranıyor. Peki, MAPEG sözleşmeli personel alımına nasıl başvurulur? Hangi personel alınacaktır? İşte konuyla ilgili detaylı bilgiler!

Haber albümü için resme tıklayın

Enerji Bakanlığı MAPEG, KPSS'siz 50 sözleşmeli memur alımı yapacak! Tüm koşullar açık! Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruda, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) bünyesindeki eksikliğin giderilmesi için 2 farklı alanda 50 sözleşmeli personel alımı yapılacağı belirtildi.

Başvurularda KPSS şartı aranmadığı belirtilirken, yaş ve tecrübe şartı aranıyor. Peki, MAPEG sözleşmeli personel alımına nasıl başvurulur? Hangi personel alınacaktır? İşte konuyla ilgili detaylı bilgiler!

ENERJİ BAKANLIĞI MAPEG KPSS'SİZ 50 SÖZLEŞMELİ MEMUR ALIMI!

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde istihdam edilmek üzere; aşağıda yer verilen bölüm mezunlarından yazılı ve sözlü giriş sınavı sonucunda 25 Yerüstü Maden Uzmanı ile 25 Maden Haritacılığı Uzmanı pozisyonlarına toplam 50 personel alınacaktır.

1) BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. YERÜSTÜ MADEN UZMANI

Yerüstü Maden Uzmanı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonu için açılan giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

 •  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.
 •  Giriş Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla kırk yaşını doldurmamış olmak. (1 Ocak 1981 sonrası doğumlular)
 • En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden mezun olmak.
 •  Yerüstü maden işletmelerinde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak. (toplamda geçerli en az 1800 gün sigorta prim ödeme gün sayısı bulunmalıdır. Yerüstü maden işletmeleri haricindeki sigorta prim ödeme gün sayıları dikkate alınmayacaktır.)
 • Sağlık bakımından uzun süre seyahat etmesine ve belirlenen görevleri yapmasına engel hali bulunmamak.
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

1.2. MADEN HARİTACILIĞI UZMANI

Maden Haritacılığı Uzmanı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonu için açılan giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.
 •  Giriş Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla kırk yaşını doldurmamış olmak. (1 Ocak 1981 sonrası doğumlular)
 • En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden mezun olmak.
 •  En az bir yıl mesleki iş tecrübesine sahip olmak. (toplamda geçerli en az 360 gün sigorta prim ödeme gün sayısı bulunmalıdır. Sigorta prim ödeme gün sayısının hesabında maden işletmelerinde çalışma şartı bulunmamaktadır. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; mühendis olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle mühendis olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
 • Sağlık bakımından uzun süre seyahat etmesine ve belirlenen görevleri yapmasına engel hali bulunmamak.
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2) İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

2.1. Başvuru

Adaylar başvurularını 25/08/ 2021 - 05/09/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Sisteme yüklenecek belgeler;

 •  "Yerüstü Maden Uzmanı" unvanlı pozisyona başvuracak adaylar için yerüstü üretim yöntemi ile faaliyet yürütülen maden işletmelerinde en az 5 (beş) yıl çalıştığını gösterir https://www.turkiye.gov.tr/ sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge (İlgili adreste hizmet dökümü barkodlu ve işveren bilgilerini kapsayacak şekilde bulunmaktadır. Bu nedenle başvuru evrakında barkod bulunmayan ve işveren bilgileri yer almayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
 • Yerüstü Maden Uzmanı" unvanlı pozisyona başvuracak adaylar için ayrıca varsa yerüstünde çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı veya Teknik/Daimî Nezaretçilik kayıtları,
 •  "Maden Haritacılığı Uzmanı" unvanlı pozisyona başvuracak adaylar için en az 1 (bir) yıl mesleki iş tecrübesini gösterir https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge (İlgili adreste hizmet dökümü barkodlu ve işveren bilgilerini kapsayacak şekilde bulunmaktadır. Bu nedenle başvuru evrakında barkod bulunmayan ve işveren bilgileri yer almayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
 •  "Maden Haritacılığı Uzmanı" unvanlı pozisyona başvuracak adaylar için ayrıca varsa mühendis olarak çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı veya mesleki tecrübeye ilişkin çalıştığı işverenden alınan kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler,
 •  Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş, Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir. Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme eksiksiz bir şekilde yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar veya eksikliklerden adaylar sorumlu olacaktır.

Başvuru aşamasında ve sonrasında, sisteme yükledikleri belgelerde gerçeğe aykırılık veya yükledikleri belgelerde herhangi bir tahrifat yaptığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak, sınava girip başarılı olsalar dahi sözleşme imzalanmayacak, sözleşme imzalanmışsa sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

Adaylar başvuru işlemini tamamladıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranında "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

2.2. Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuru şartlarını haiz olan adayların listesi Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün "www.mapeg.gov.tr" internet adresinde yayımlanacaktır. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Başvurusu kabul edilmeyenler, söz konusu liste yayınlandıktan sonra yayın tarihi dâhil olmak üzere 5 (beş) iş günü içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmak suretiyle itiraz edebilecektir.

Süresi içerisinde başvurulmayan itirazlar kabul edilmeyecektir. Yapılan itirazlar Sınav Komisyonu tarafından 3 (üç) iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır. Sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.

2.3. Sınav Ücretinin Yatırılması

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav ücreti olan 225 (İkiyüz yirmi beş) TL'yi 27/09/2021- 01/10/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar http://semsinav. ankara.edu.tr/ adresi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile sistem üzerinden T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi Döner Sermaye İşletmesi ANKÜSEM hesabına yatıracaklardır.

3) YAZILI SINAV TARİHİ, SAATİ VE YERİ

Yazılı sınav 06 Kasım 2021 Cumartesi günü Ankara'da, saat 10.30'da Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) tarafından yapılacaktır. Sınav ücretini yatırarak sınav başvurusunu yapmış adayların sınava girecekleri yerleri gösteren "Sınav Giriş Belgeleri" ANKÜSEM web sayfasında yayımlanacaktır.

4) YAZILI SINAV KONULARI VE SORU SAYILARI

Yazılı sınava girecek adaylara aşağıda yer aldığı şekliye 40 "ortak alan sorusu", 40 "Üniversite eğitimine ait mesleki konular" olmak üzere beş şıklı çoktan seçmeli olacak şekilde toplamda 80 soru sorulacaktır. Sınav süresi 120 dakikadır. Sınavda uyulacak kurallar ve esasların detayı ANKÜSEM web adresinde ilan edilecektir.

DEĞERLENDİRME VE ATAMA!

Sınavın nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlayarak, ilanda belirtilen kontenjan sayısı kadar asil aday listesi duyurulacaktır.

Sınavlarda başarılı olmaları halinde, ilanda belirtilen kontenjan sayısının yarısını geçmemek kaydıyla, Sınav Komisyonunca belirlenen sayıda yedek adayların isimlerini içeren bir liste ilan edilir. Ancak, belirli bir gruptaki başarısız aday sayısı nedeniyle boşalan kontenjanlar, sınavda başarı sırasına göre Sınav Komisyonunun onayı ile başka bir gruptan sınavı geçen ve başarılı olan adaylar atanarak doldurulabilir.

Asil listede başvuru yapmayan veya yasal nedenlerle atanamayan adaylar varsa, gerekli görülmesi halinde aynı grup için yedek listedeki adaylar başarı puanları sırasına göre bu kadrolara atanabilirler.

Sınav sonucunun açıklanmasından sonra bir yıllık sürenin aşılmaması. Yedek listedeki adayların hakları, kazanılmış bir hak veya sonraki sınavlar için herhangi bir öncelik teşkil etmez. Başarılı aday sayısının ilan edilen kontenjandan az olması halinde, Genel Müdürlüğün sınav ilanında ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkı vardır.

Kazanan adayların listesi www.mapeg.gov.tr ​​internet sitesinde ilan edilecek ve adayların ikamet adreslerine yazılı olarak tebligat yapılacaktır. Giriş sınavını geçenlerden, başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Randevuları yapılmış olsa bile iptal edilecek ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

24 Ağu 2021 - 19:51 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Erzurum Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Erzurum Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Erzurum Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Erzurum Haber değil haberi geçen ajanstır.
Anket Şuan seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?