Erzurum’un teşvikli yatırım sayısı 438’e yükseldi!

Erzurum’da Ekim ayında 2 bölgesel, 1 genel olarak 3; Ocak-Ekim ayları kapsamında 28 bölgesel, 7 genel kategoride toplam 35; 2001-2020 yıllarını kapsayan 19 yıllık süreçte ise 130 bölgesel, 308 genel toplam 438 yatırım teşvik belgesi aldı.

Büyütmek için resme tıklayın

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 Ekim dönemi Erzurum teşvik verileri.

Erzurum’da Ekim ayında 2 bölgesel, 1 genel olarak 3; Ocak - Ekim ayları kapsamında 28 bölgesel, 7 genel kategoride toplam 35; 2001 -2020 yıllarını kapsayan 19 yıllık süreçte ise 130 bölgesel, 308 genel toplam 438 yatırım teşvik belgesi aldı.

Erzurum Ekim Verileri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Bülteni kayıtlarına göre, Erzurum’da bu yılın Ekim ayında 2 bölgesel, 1 genel yatırım teşvik kapsamına girdi. Bölgesel teşvikli yatırımlar için 3, genel bazlı yatırımlar için ise 9 milyon TL tutarında harcama gerçekleştirildi. Bölgesel yatırımlarla 47 kişilik istihdam kapasitesi oluşturuldu

Erzurum Ocak - Ekim Dönemi

Bu yılın Ocak - Ekim ayları arasında ilde hayata geçirilen 28 bölgesel, 7 genel düzeyli 35 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 968, genel yatırımlar için 138 milyon olarak toplam 1 milyar 106 milyonluk harcama kaydedildi. Bölgesel yatırımlarda 2 bin 129, genel yatırımlarda 31, toplam 2 bin 151 kişilik istihdam hacmi öngörüldü.

Erzurum 2001 - 2020 Dönemi

Erzurum’da 2001 - 2020 yılları arasında 2’si yabancı sermaye menşeli, 130 bölgesel, 308 genel olmak üzere toplam 438 yatırım teşvik kapsamında değerlendirildi. Teşvikli bölgesel yatırımlar için 2 milyar 61 milyon, genel yatırımlar için ise 1 milyar 980 milyon olarak toplam 4 milyar 40 milyon harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarla 8 bin 287, genel teşvikli yatırımlarla da 4 bin 25 kişi iş edildi.

Bölgesel Yatırımlar Payı

Bu yılın ekim ayında belge alan teşvikli yatırımlar içinde bölgesel kategorideki yatırımlar yüzde 67’lik oran oluşturdu. Ocak - ekim ayları diliminde bölgesel yatırım payı yüzde 80, 2001 - 2020 yılı kaydında ise yüzde 30 oldu. 19 yıllık süreçte genel bazlı teşvikli yatırım sayısı ise toplada yüzde 70.3’lük oran gösterdi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Teşvik Belgesi Bülteni Ekim 2020 Verileri

2020 yılı Ekim ayında, 974 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Ancak bir adet Yatırım Teşvik Belgesi daha sonra iptal edilmiş olup, 973 adedi ise aktif durumdadır. 973 adet Yatırım Teşvik Belgesinin öngörülen sabit yatırım tutarı toplam 16 milyar TL, öngörülen istihdamı ise 26.241 kişidir.

Ekim ayında düzenlenen 973 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 954 adedi yerli firmalar, 19 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 15,7 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 313 milyon TL’dir.

Ekim Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı

2020 yılı Ekim ayında verilen yatırım teşvik belgelerinin 407 adedi I. Bölgede, 206 adedi II. Bölgede, 122 adedi III. Bölgede, 68 adedi IV. Bölgede, 63 adedi V. Bölgede ve 107 adedi de VI. Bölgededir.

Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 4,3 milyar TL’si I. Bölgede, 5,6 milyar TL’si II. Bölgede, 3 milyar TL’si III. Bölgede, 1,4 milyar TL’si IV. Bölgede, 780 milyon TL’si V. Bölgede ve 849 milyon TL’si de VI. Bölgededir.

Ekim Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Yatırım Cinslerine Göre Dağılımı

2020 yılı Ekim ayında düzenlenen 973 adet belgenin 576 adedi komple yeni yatırım, 329 adedi tevsi, 68 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Ekim ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 16 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 10,3 milyar TL’si komple yeni yatırım, 3,5 milyar TL’si tevsi ve 2,2 milyar TL’si de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.

Ekim Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı

Ekim ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 16 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 2,3 milyar TL’si Enerji sektöründe, 1,2 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 11,3 milyar TL’si İmalat sektöründe, 757 milyon TL’si Madencilik sektöründe ve 498 milyon TL’si tarım sektöründedir.

Ekim Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Destek Sınıfına Göre Dağılımı

Ekim ayında düzenlenen 973 adet yatırım teşvik belgesinin 553 adedi Bölgesel, 419 adedi Genel ve 1 adedi de Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 16 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 11 milyar TL’si Bölgesel, 5 milyar TL’si Genel ve 54 milyon TL’si de Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

2020 Yılı Ocak-Ekim Dönemi Gelişmeleri

2020 yılı Ocak-Ekim döneminde, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 173,6 milyar TL olan toplam 8.334 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde 243.624 kişilik istihdam öngörülmektedir.

Ocak-Ekim döneminde düzenlenen 8.334 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 8.053 adedi yerli firmalar, 281 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 163,6 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 10 milyar TL’dir.

Ocak-Ekim Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı

2020 yılının Ocak-Ekim döneminde verilen teşvik belgelerinin 3.498 adedi I. Bölgede, 1.531 adedi II. Bölgede, 1.098 adedi III. Bölgede, 663 adedi IV. Bölgede, 588 adedi V. Bölgede, 948 adedi VI. Bölgede ve 8 adedi de Muhtelif Bölgelerdedir.

Teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 64 milyar TL’si I. Bölgede, 41,6 milyar TL’si II. Bölgede, 28 milyar TL’si III. Bölgede, 17 milyar TL’si IV. Bölgede, 13,5 milyar TL’si V. Bölgede, 7,6 milyar TL’si VI. Bölgede ve 2 milyar TL’si de Muhtelif Bölgelerdedir.

Ocak-Ekim Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Yatırım Cinslerine Göre Dağılımı

2020 yılı Ocak-Ekim döneminde düzenlenen 8.334 adet belgenin 5.034 adedi komple yeni yatırım, 2.663 adedi tevsi, 637 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Ocak-Ekim döneminde yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 173,6 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 113,2 milyar TL’si komple yeni yatırım, 45,6 milyar TL’si tevsi ve 14,7 milyar TL’si ise diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.

Ocak-Ekim Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı

Ocak-Ekim döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 173,6 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 35,9 milyar TL’si Enerji sektöründe, 25,1 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 103,5 milyar TL’si İmalat sektöründe, 4,4 milyar TL’si Madencilik sektöründe ve 4,6 milyar TL’si de Tarım sektöründedir.

Ocak-Ekim Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Destek Sınıfına Göre Dağılımı

Ocak-Ekim döneminde düzenlenen 8.334 adet yatırım teşvik belgesinin 5.208 adedi Bölgesel, 3.121 adedi Genel ve 5 adedi de Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 173,6 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 103,6 milyar TL’si Bölgesel, 69,3 milyar TL’si Genel ve 712 milyon TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Genel Karakteristikleri

20 Haziran 2012 tarihinden Ekim 2020 sonuna kadar 46.336 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 44.000 adedi yerli firmalar, 2.336 adedi de yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Bu dönemde yerli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 952,9 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise 273,5 milyar TL’dir.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı

Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge %37, II. Bölge %18, III. Bölge %14, IV. Bölge %11, V. Bölge %9, VI. Bölge %11 ve Muhtelif Bölgeler %0,3 pay almıştır. Öngörülen sabit yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının %41, II. Bölgenin payının %20, III. Bölgenin payının %18, IV. Bölgenin payının %8, V. Bölgenin payının %5, VI. Bölgenin payının %4 ve Muhtelif Bölgelerin payının %4 olduğu görülmektedir.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Yatırım Cinslerine Göre Dağılımı

20 Haziran 2012 tarihinden Ekim 2020 sonuna kadar düzenlenen 46.336 adet yatırım teşvik belgesinin 29.739 adedi Komple Yeni Yatırım, 12.788 adedi Tevsi ve 3.809 adedi Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlara aittir. Bu dönemde öngörülen 1,2 trilyon TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 806,5 milyar TL’si Komple Yeni Yatırım, 306,9 milyar TL’si Tevsi Yatırım ve 112,9 milyar TL’si Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlardır.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Destek Sınıfına Göre Dağılımı

20 Haziran 2012 tarihinden Ekim 2020 sonuna kadar düzenlenen 46.336 adet yatırım teşvik belgesinin 26.350 adedi Bölgesel, 102 adedi Büyük Ölçekli, 19.825 adedi Genel ve 59 adedi ise Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 1,2 trilyon TL’lik sabit yatırım tutarının 616,2 milyar TL’si Bölgesel, 78,1 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 356 milyar TL’si Genel iken 176,1 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı

20 Haziran 2012 tarihinden Ekim 2020 sonuna kadar düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 1,2 trilyon TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 290,3 milyar TL’si Enerji, 309,7 milyar TL’si Hizmetler, 553,5 milyar TL’si İmalat, 40,2 milyar TL’si Madencilik ve 32,6 milyar TL’si Tarım sektörlerindedir.

08 Ara 2020 - 16:50 Erzurum- Ekonomi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Erzurum Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Erzurum Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Erzurum Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Erzurum Haber değil haberi geçen ajanstır.
Anket Şuan seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?