İşte dönem dönem Erzurum milletvekilleri

Çoğumuzun ismini duyduğumuz zaman kim olduklarına dair fikrimizin bile olamadığı önceki dönem milletvekillerini dönem dönem ve meslekleriyle birlikte sizler için hazırladık.

Erzurum’un Cumhuriyetin ilânından itibaren T.B.M.M, Kurucu Meclis, Cumhuriyet Senatosuna seçilen üyeleri:

23.04.1920 TARİHİNDEN 27.05.1960 İHTİLALİNE KADAR OLANLAR

1.DÖNEM (23.04.1920 – 16.04.1923)

Asım Vasfi Mühürdaroğlu 1891 – Erzurum İdadi (1,3,4 dönemlerinde seçildi)

Celâlettin Arif 1875 – İstanbul Hukuk

Hüseyin Avni Ulaş 1887 – Erzurum Hukuk

İsmail Naim Sanıvar 1863 – Erzurum

Mehmet Salih Yeşiloğlu 1877 – Erzurum Darul Muallim ve Medrese

Mustafa Durak Sakarya 1876 – Erzurum Hukuk

Mehmet Nusret Som 1876 – Erzurum Medrese

Süleyman Necati Güneri 1892 – Kiği Hukuk

Zihni Orhon 1883 – Erzurum Harp okulu

Ziyaaddin Gözübüyük 1877 – Erzurum Rüştiye ve Medrese (1 ve 2. dönemlerinde seçildi)

Rüstem Acar 1866 – Oltu Medrese (Oltu Şura Hükümet Zamanında seçildi)

Yasin Haşimoğlu (Akdağ) 1895 – Oltu Rus ortaokulu (Oltu Şura Hükümet Zamanında seçildi)

2.DÖNEM (11.08.1923 – 01.11.1927)

Ziyaaddin Gözübüyük 1877- Erzurum Rüştiye ve Medrese

Bahri Sarıtepe 1875 – İzmir Rüştiye

Mehmet Cazim Duru 1886- Erzurum Mekteb’i Nüvap

Halet Sağıroğlu 1880 – Kemah Rüştiye

Münir Hüsrev Göle 1890 – Bayburt Mülkiye (2,6,7,8 dönemlerinde seçildi)

Raif Dinç 1874 – Erzurum Mekteb’i Nüvap (2,7,8 dönemlerinde seçildi)

Rüştü Paşa 1873 – Erzurum Harp Okulu

3.DÖNEM 1.11.1927 – 26.03.1931

Asım Vasfı Mühürdaroğlu 1891 – Erzurum İdadi

Aziz Akyürek 1882 – Trabzon Mülkiye (3,4,5,6,7 dönemlerinde seçildi

Ahmet Fikri Tüzer 1878 – Şumnu Tıp Fak. (3,4,5,6 dönemlerinde seçildi)

Nafi Atuf Kansu 1890 – Mekke Mülkiye (3,4,5 dönemlerinde seçildi)

Necip Asım Yazıksız 1861 – Kilis İstanbul Darul Fünün (3,4,5 dönemlerinde seçildi)

Mehmet Nafiz Dumlu 1880 – Erzurum Harp Okulu (3,4,5,6,7,8 dönemlerinde seçildi)

Tahsin Uzer 1879 – Selanik Mülkiye (3 ve 5 dönemlerinde seçildi)

4.DÖNEM 25.04.1931 – 01.03.1935

Asıf Vasfi Mühürdaroğlu 1891 –Erzurum

Aziz Akyürek 1882 – Trabzon

Ahmet Fikri Tüzer 1878 – Şumnu

Nafi Atuf Kansu 1890 – Mekke

Necip Asım Yazıksız 1861 – Kilis

Mehmet Nafiz Dumlu 1880 – Erzurum

Hakkı Şinasi Erel 1868 – İstanbul Tıp Fakültesi

5. DÖNEM 01.03.1935 – 03.04.1939

Aziz Akyürek 1882 – Trabzon

Ahmet Fikri Tüzer 1878 – Şumnu

Nafi Atuf Kansu 1890-Mekke

Necip Asım Yazıksız 1861-Kilis

Mehmet Nafiz Dumlu 1880 – Erzurum

Tahsin Uzer 1879 – Selanik

Saim Ali Dilemre 1880 – İstanbul Tıp Fakültesi

Ali Fuat Sirmen 1899- İstanbul Hukuk Fak.

Pertev Demirhan 1871 – İstanbul Harp okulu

Zeki Soydemir 1883 – Selanik Harp Okulu (5,6,7 dönemlerinde seçildi)

Nakiye Elgün 1882- İstanbul Kız Muallim Mektebi (5,6,7 dönemlerinde seçildi)

Şükrü Koçak 1886 – Elâziz Harp Okulu (5,6,7,8 dönemlerinde seçildi)

6.DÖNEM 03.04.1939 – 08.03.1943

Münir Hüsrev Göle 1890 – Bayburt

Aziz Akyürek 1882 – Trabzon

Ahmet Fikri Tüzer 1878 – Şumnu

Nafiz Dumlu 1880 – Erzurum

Pertev Demirhan 1871 – İstanbul

Zeki Soydemir 1883- Selanik

Nakiye Elgün 1882 – İstanbul

Şükrü Koçak 1886 – Elâziz

Salim Altuğ 1895 – Erzurum Harp okulu (6,7,8 dönemlerinde seçildi)

7.DÖNEM 8.03.1943 – 5.08.1946

Münir Hüsrev Göle 1890 – Bayburt

Raif Dinç 1874 – Erzurum

Aziz Akyürek 1882- Trabzon

Nafiz Dumlu 1880 – Erzurum

Pertev Demirhan 1871- İstanbul

Zeki Soydemir 1883 – Selanik

Nakiye Elgün 1882 – İstanbul

Şükrü Koçak 1886 – Elâziz

Salim Altuğ 1895 – Erzurum

8. DÖNEM 5.08.1946 – 22.05.1950

Münir Hüsrev Göle 1890 – Bayburt

Raif Dinç 1874 – Erzurum

Nafiz Dumlu 1880 –Erzurum

Şükrü Koçak 1886 – Elâziz

Salim Altuğ 1895 – Erzurum

Eyüp Sabri Akgöl 1876 – Ofri Harp Okulu

Mesut Çankaya 1887 – Erzurum Hukuk

Cevat Dursunoğlu 1892 – Erzurum Felsefe

Kemalettin Kamu 1901 – Erzurum Darul Muallim

Vehbi Kocagüney 1881 – Van Harp Okulu

Şakir İbrahimhakkıoğlu 1908- Hasankale Hukuk

9. DÖNEM 22.05.1950 – 14.05.1954

Said Başak 1899 – İstanbul İdadi

Rıfkı Salim Burçak 1913- Erzurum Mülkiye (9, 10, 11 dönemlerinde seçildi)

Fehmi Çobanoğlu 1885 – Bolu Tıp Fakültesi

Bahadır Dülger 1911 – İstanbul Hukuk (9, 10. dönemlerinde seçildi)

Sabri Erduman 1911 – Hasankale Öğretmen okulu (9,10,11 dönemlerinde seçildi)

Enver Karan 1894 – İstanbul Tıp Fakültesi

Emrullah Nutku 1902 – İstanbul Hukuk

Rıza Topçuoğlu 1900 – Erzurum Medrese (9, 10, 11 dönemlerinde seçildi)

Memiş Yazıcıoğlu 1890 – İstanbul Hukuk

Mustafa Zeren 1895 – Erzurum Hukuk (9 ve 11 dönemleridne seçildi)

10. DÖNEM 14.05.1954-01.11.1957

Rıfkı Salim Burçak 1913 – Ankara

Bahadır Dülger 1911 – İstanbul

Sabri Erduman 1911 – Hasankale

Rıza Topçuoğlu 1900- Erzurum

İshak Avni Akdağ 1888- Harput Harp Okulu

Zeki Çavuşoğlu 1920 – Erzurum Hukuk

Şevki Erker 1908 – Erzurum İnş. Mühendisi (10, 11 dönemlerinde seçildi)

Abdulkadir Eryurt 1914 – Hasankale Hukuk (10, 11 dönemlerinde seçildi)

Hasan Numanoğlu 1919 – Hemşin Tıp Fak. ( 10, 11 dönemlerinde seçildi)

Cemil Önder 1907 – Oltu

Esat Tuncel 1907 – Karaköse İnş Mühendisliği

Hamit Şevket İnce 1889 – Midilli Hukuk

11. DÖNEM 1.11.1957 – 27.05.1960

Rıfkı Salim Burçak 1913 – Ankara

Sabri Erduman 1911 – Hasankale

Rıza Topçuoğlu 1900- Erzurum

Mustafa Zeren 1895 – Erzurum

Şevki Erker 1908 – Erzurum

Abdulkadir Eryurt 1914 – Hasankale

Hasan Numanoğlu 1919 – Hemşin

Osman Ali Hocagil 1922 – Tortum Hukuk

Mehmet Eyüboğlu 1927 – Aşkale Yük. Ticaret

Melik Fırat 1927 – Hınıs Lise

Münip Özer 1919 – Hasankale Öğretmen Okulu

Fethullah Taşkesenlioğlu 1919 – Erzurum

Sait Kantarel 1912 – Erzurum Orman Fakültesi

27 MAYIS 1960 İHTİLALİNDEN 12 EYLÜL 1980 İHTİLALİNE KADAR YAPILAN SEÇİMLER

KURUCU MECLİS

(06.01.1961 – 15.10.1961)

Cevat Dursunoğlu 1892 – Erzurum

1.DÖNEM CUMHURİYET SENATOSU SEÇİMLERi

( 15.10.1961 – 7.06.1964 )

Nurettin Aynuksa 1906 – İstanbul Siyasal Bilgiler

Nihat Pasinli 1912 – Pasinler Harp Okulu

Rahmi Sanalan 1902 – Erzincan Harp Okulu

2. DÖNEM CUMHURİYET SENATOSU SEÇİMLERİ

(7.06.1964 – 14.10.1973)

Osman Alihocagil 1922 – Tortum Hukuk

O. Edip Somunoğlu 1904 –Erzurum Tıp Fakültesi

Sakıp Hatunoğlu 1921- Erzurum İnşaat Mühendisi

3. DÖNEM CUMHURİYET SENATOSU SEÇİMLERİ

(14.10.1973 – 14.10.1979)

Hilmi Nalbantoğlu 1921-Oltu İnşaat Mühendisi

Lütfü Doğan 1930 –Kelkit İlahiyat Fakültesi

Sakıp Hatunoğlu 1921 – Erzurum İnşaat Mühendisi

4. DÖNEM CUMHURİYET SENATOSU SEÇİMLERİ

( 14.10.1979 – 12.09.1980)

Selahattin Deniz 1937 – Hınıs Hukuk

Naci Gacıroğlu 1930- Erzurum Hukuk

Lütfü Doğan 1930- Kelkit İlahiyat

Senato seçimlerinden sonra tekrar eski sistemle seçilenler

1 (12). DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

( 15.10.1961 – 10.10. 1965)

Ertuğrul Akça 1915 – İstanbul Hukuk

Turhan Bilgin 1920 – İstanbul Lise (1,2,3 dönemlerinde seçildi)

Nihat Diler 1926 – Hınıs Hukuk ( 1, 2 dönemlerinde seçildi)

Cevat Dursunoğlu 1892 – Erzurum Felsefe

Gıyasettin Karaca 1927- Hınıs Hukuk

Şerafettin Korunay 1900 – Erzurum Harpokulu

Cevat Önder 1929- Oltu Hukuk

Adnan Şenyurt 1927 – Kars Hukuk

Tahsin Telli 1930-Erzurum Hukuk

2. (13)DÖNEM MİLLTEVEKİLİ SEÇİMLERi

(10.10.1965 – 12.10.1969)

Turhan Bilgin 1920- İstanbul Lise

Nihat Diler 1926 – Hınıs Hukuk

Necati Güven 1923 – Pasinler Hukuk

Gıyasettin Karaca 1927 – Hınıs Hukuk

Ahmet Mustafaoğlu 1928 – Tercan Hukuk

Cevat Önder 1929 – Oltu Hukuk

Nihat Pasinli 1912 – Pasinler Harp Okulu

Adnan Şenyurt 1927 – Kars Hukuk

İsmail Hakkı Yıldırım 1934 – Erzurum Hukuk

3. (14) DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

( 12.10.1969 – 14.10.1973)

Turhan Bilgin 1920 – İstanbul

Gıyasettin Karaca 1927- Hınıs

Cevat Önder 1929 – Oltu

Sebahattin Aras 1933 – Hınıs

Rasim Cinisli 1938 – Aşkale

Rıfkı Danışman 1924 – Erzurum

Selçuk Erverdi 1927 – Erzurum

Naci Gaciroğlu 1930- Erzurum

Fetullah Taşkesenlioğlu 1919 – Erzurum

4.(15) DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

(14.10.1973 – 5.06.1977)

Gıyasettin Karaca 1927 – Hınıs

İsmail Hakkı Yıldırım 1934 – Erzurum

Rıfkı Danışman 1924-Erzurum

Selçuk Erverdi 1927- Erzurum

Rasim Cinisli 1938-Aşkale

Korkut Özal 1929-Malatya

Zekai Yaylalı 1943 – Erzurum

Yahya Akdağ 1936-İspir

Mehmet Fuat Fırat 1932 -Hınıs

5. (16) DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

( 5.06.1977 – 12.09.1980)

Rıfkı Danışman 1924 – Erzurum

Gıyasettin Karaca 1927 – Hınıs

İ. Hakkı Yıldırım 1934 – Erzurum

Osman Demirci 1926 – Erzurum

Selçuk Erverdi 1927 – Erzurum

Çetin Bozkurt 1933- Göle

Korkut Özal 1929 – Malatya

Nevzat Kösoğlu 1941 – İspir

12 EYLÜL 1980 İHTİLALİNDEN SONRA SEÇİLENLER

17. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

( 06.11.1983 – 29.11.1987)

Togay Gemalmaz 1937 – Erzurum

Sebahattin Aras 1933- Hınıs

M.Rıfkı Yaylalı 1947 – Erzurum

İlhan Aras 1935 – Hasankale

Sebahattin Eryurt 1918 – Suşehri

Ebubekir Akay 1933 – Tortum

Hilmi Nalbantoğlu 1921 – Oltu

18. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİLENLERİ

(29.11.1987 – 20.10.1991)

Nihat Kitapçı 1928 – Erzurum

Togay Gemalmaz 1937 – Erzurum

Sebahattin Aras 1933 – Hınıs

Rıfkı Yaylalı 1947 – Erzurum

Mehmet Kahraman 1951- Pasinler

Rıza Şimşek 1930 – Yüzveren

İsmail Köse 1941 – Erzurum

19. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ

( 20.10.1991 – 24.12.1995)

Lütfü Esengün 1947 – Erzurum

Abdulilah Fırat 1946 – Sergen

İsmail Köse 1941 – Erzurum

Şinasi Yavuz 1931 – Oltu

Abdulmelik Fırat 1927 – Hınıs

Rıza Müftüoğlu 1949 – Pazar

Oktay Öztürk 1951 – Sarıkamış

20. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ

(24.12.1995 – 18.04.1999)

Zeki Ertugay 1942 -Aşkale

Lütfü Esengün 1947 – Erzurum

Abdulilah Fırat 1946 -Sergen

Necati Güllülü 1942 – Hasankale

İsmail Köse 1941 – Erzurum

Ömer Özyılmaz 1952 – Erzurum

Aslan Polat 1947 – Erzurum

Şinasi Yavuz 1931 – Oltu

21. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ

( 18.04.1999 –03.11.2002)

Zeki Ertugay 1942 – Aşkale

Lütfü Esengün 1947 – Erzurum

Ayvaz Gökdemir 1942 – Gaziantep

Mücahit Himoğlu 1953 – Erzurum

İsmail Köse 1941 -Erzurum

Fahrettin Kukaracı 1942 – Erzurum

Aslan Polat 1947 – Erzurum

Cezmi Polat 1955 – Erzurum

22. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ

( 03.11.2002 – 22.07.2007)

Mustafa Nuri Akbulut 1957- Erzurum

Recep Akdağ 1960- Erzurum

Mücahit Daloğlu 1956 – Hasankale

Muzaffer Gülyurt 1949 – Erzurum

Mustafa Ilıcalı 1954 – Erzurum

İbrahim Özdoğan 1956 – Erzurum

Ömer Özyılmaz 1952 – Erzurum

23. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ

( 22.07.2007 – 12.06.2011)

Recep Akdağ 1960 – Erzurum

Muzaffer Gülyurt 1949 – Erzurum

Muhyettin Aksak 1957 – Aziziye

Saadettin Aydın 1962 – Hınıs

İbrahim Kavaz 1955 – Horasan

Fazilet Dağcı Çığlık 1973 – İspir

Zeki Ertugay 1942 – Aşkale

24. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMLER

İ( 12.06.2011 –23. 06. 2015)

Recep Akdağ 1960 – Erzurum

Muhyettin Aksak 1957 – Aziziye

Fazilet Dağcı Çığlık 1973 – İspir

Oktay Öztürk 1951 – Sarıkamış

Cengiz Yavilioğlu 1970 – Çat

Adnan Yılmaz 1953 – Hasankale

25.DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ

( 23. 06. 2015–17. 11. 2015)

Efkan Ala

Adnan Yılmaz(Adalet ve Kalkınma Partisi)

Zehra Taşkeneslioğlu

İbrahim Aydemir

Kamil Aydın(Milliyetçi Hareket Partisi)

Seher Akçınar Bayar(Halkların Demokratik Partisi)

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ 17 Kasım 2015–günümüz

Recep Akdağ(Adalet ve Kalkınma Partisi)

Orhan Deligöz

Zehra Taşkesenlioğlu

Mustafa Ilıcalı

İbrahim Aydemir

Kamil Aydın(Milliyetçi Hareket Partisi)

23 Mar 2018 - 15:58 Erzurum- Siyaset


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Erzurum Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Erzurum Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Erzurum Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Erzurum Haber değil haberi geçen ajanstır.
Anket Sizce Erzurum'da çözülmesi gereken en acil sorun nedir?